System obsługi poczty ANS w Elblągu


W dniu 15.07.2022 Adademia Nauk Stosowanych w Elblągu przeniosła obsługę poczty na serwery Microsoft Office 365.
Prosimy o używanie kont w domenie @ans.elblag.pl oraz @student.ans-elblag.pl

W przypadku problemów z zalogowanie do konta pocztowego prosimy o kontakt z Sekcją Administracji Sieci i Systemów pod numerem telefonu 55 6290580

Poczta wymaga logowania z użyciem kont @ans-elblag.pl oraz @student.ans-elblag.pl
konta poczty i Teams @pwsz.elblag.pl oraz @student.pwsz.elblag.pl nie są już obsługiwane


Pobierz oprogramowanie Office365